Cuốn sách này là một lời kêu gọi tất cả những ai muốn trở thành nhà vô địch, là một thách thức cho tất cả những người đàn ông trẻ, những người mong muốn được thành công trong cuộc sống, một lời kêu gọi để sống!

Từ các đường phố của New York đến vùng núi của Nepal, già trẻ đang chiến đấu một cuộc chiến tranh tiến hành chống lại chúng bằng cách kẻ thù của linh hồn của họ, cả về thể chất và tinh thần.

Hơn bao giờ hết trong lịch sử, thanh niên ngày nay phải được đào tạo để trở người đàn ông và có can đảm để sống trong tuổi trưởng thành đó. Nếu bạn có đủ can đảm để đến hơn đắm mình trong một khối lượng đạo đức của kẻ tầm thường, cuốn sách này là dành cho bạn!

Đừng lãng phí tuổi trẻ của bạn! Live giấc mơ của Thiên Chúa ban cho bạn! Cuốn sách này sẽ đào tạo bạn trong tuổi trưởng thành, trong trách nhiệm, trong sự trưởng thành và trong chiến tranh. Câu hỏi duy nhất là, bạn có can đảm để đọc nó?

tánh can đảm (Courage)

  • Sale
  • $8.99